Folklore & Evenementen

Folklore & Evenementen

In Exloo worden met regelmaat evenementen georganiseerd. Voor een compleet overzicht van activiteiten en evenementen verwijzen we graag door naar de gemeenschappelijke agenda van Exloo.

Binnen de dorpsraad zijn de volgende partijen betrokken bij het thema evenementen:

  • Schutrups Events
  • Evenementencommissie Dorpsbelangen Exloo
  • Cittaslowdag- Exloo heeft in 2019 een Cittaslowdag georganiseerd. De bedoeling is, om 1 x per 2 jaar een Cittaslowdag in Exloo te organiseren. E.e.a. is afgestemd op Slow Food. I.v.m. afloop Corona is het onzeker of Exloo in 2021 een Cittaslowdag kan organiseren.