Kerkdiensten

Kerk

Kerken en kerkdiensten in de regio:

Protestantse Gemeente:

            Borger:

                        Goede Herderkerk – Hoofdstraat 32

                                                            Diensten: zo 10 uur

            Valthe:

                        Bethelkerk – Hoofdstraat 57

                                                            Diensten: zo 09.15 of 10.45 (wisselend) uur

Valthermond:

            De Hoeksteen – Zuiderdiep 333

                                                Diensten: zo 09.15 of 10.45 (wisselend) uur

Emmen:

            Grote Kerk            - Schoolstraat 5

                                                Diensten: zo 10 uur

            Zuiderkerk            - Wilhelminastraat 13

                                                Diensten: zo 10 uur

Emmen: [Oost]

            De Schepershof – Het Waal 400

                                                Diensten: zo 10 uur

            De Voorhof            -   Statenweg 2

                                                Diensten: zo 10 uur

[Diensten: de ene maand in de Schepershof, de andere maand in de Voorhof]

Gasselte:

            Het Witte Kerkje – Dorpsstraat 5, Gasselte

                                                Diensten: zo 10 uur

Gasselternijveen:

   Vaart 3 Diensten: zo 10 uur

Tweede Exloërmond:

     -   Zuiderdiep 150

               Diensten: zo 09.30 uur

Nieuw Buinen:

                                         -   Kerklaan

                                                Diensten: zo 09.30 uur

            Stadskanaal:

                        De Hoeksteen – Velingspad 1

                                                            Diensten: zo 09.30 uur

Semstraatkerk – Semsstraat 2

                                                            Diensten: zo 09.30 uur

                        Poststraatkerk - Poststraat 30

                                                            Diensten: zo 09.30 uur

            Musselkanaal:

                        De Ontmoeting – Marktstraat 45

                                                            Diensten: zo 09.30 uur

Nederl. Hervormde Kerk:

            Stadskanaal:

                        Oosterkadekerk – Oosterkade 5

                                                            Diensten: zo 09.30 uur en 19.00 uur

 

Vrijzinnig Hervormde Gemeente:

            Odoorn:

                        Margarethakerk – Valtherweg 1

                                                            Diensten: zo 10 uur (om de twee weken))

Pinkstergemeente:

            Stadskanaal:

                                                -Irenelaan 23

                                                            Diensten: zo 10 uur

                                                                          Zo 19 uur [elke 2e en 4e zondag]

 

Vergadering van Gelovigen:

            Musselkanaal:

                                                -Schoolstraat 108a

                                                            Diensten: zo 9.30 uur en 10.45 uur

                                                                           wo 19.30 uur  

Rooms-Katholieke Kerk:

            Emmen:[Erica]

                        O.L.V. Onbevlekt Ontvangen-

                                                -Kerkweg 122

                                                            Diensten: vr 09 uur [1e vrijdag v.d. maand]

                                                                             za 19 uur zo 10 uur

            Emmen:[Barger-Oosterveld]

                        Gerardus Majella-

                                                - Splitting 142

                                                            Diensten: wo 19 uur

                                                                             za 19 uur of zo 10 uur

            Emmen:[Emmerschans]

                        Franciscus-

                                                - De Schanswal 4

                                                            Diensten: di 19.00 za 19 uur zo 10 uur

            Emmen:

                        Pauluskerk

- Meerstraat 2

Diensten: do 19 uur za 19 uur   zo 10 uur

            Zandberg:

            Sint Joseph – Kerklaan 23

                                                Diensten: za 19.00 uur [even weken]

                                                                 zo 09.30 uur [oneven weken]

                                                                 wo 19.00 uur

Musselkanaal:

            Sint Antonius van Padau – Sluisstraat 78

                                                Diensten: di 19.00 uur

                                                               za 19.00 uur

                                                               zo 09.30 uur               

Stadskanaal:

            Maria ten Hemelopneming – Poststraat 38

                                                Diensten: vr 09.00 uur

                                                                 za 19.00 uur [even weken]

                                                                             zo 09.30 uur [oneven weken]

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:

            Stadskanaal:

                        De Kandelaar – Navolaan 28

                                                            Diensten: zo 09.30 uur en 16.30 uur

            Emmen:

                        De Goede Herderkerk – Oude Roswinkelerweg, hoek Hagedoorn

                                                            Diensten: zo 09.30 en 16.30 uur

 

Christelijke Gereformeerde Kerk:

            Stadskanaal:

                        Het Lichtbaken – Luxemburglaan 1

                                                            Diensten: zo 09.30 uur en 15.00 uur

            Emmen:

                        Bethel              - Sterrenkamp 14

                                                            Diensten: zo 10 uur en 18.30 uur

 

Vrije Baptistengemeente:

            Borger:

- Hoofdstraat 56

Diensten: zo 10 uur [in het Esdalcollege,ingang Westeresstraat]

Emmen:

-Runde ZZ 108 of Hoofdkanaal WZ 9

     Diensten: zo 10 uur

Baptistengemeente:

            Nieuw Buinen:

-Dwarsdiep 9

Diensten: zo 09.30 uur

Tweede Exloërmond:

                                                -Zuiderdiep 85

                                                     Diensten: zo 10 uur

Valthermond:

                                                -Wilhelminalaan 2

                                                     Diensten: zo 10 uur

Musselkanaal:

            Jabes   -             Hibiscusstraat 1

                                         Diensten: zo 09.30 uur

Stadskanaal:[Noord]

            Gemeentecentrum – Handelsstraat 8a

                                         Diensten: zo 10 uur

Stadskanaal:[Zuid]

            ’t Kruispunt     - De Wilgen 1

                                         Diensten: zo 09.30 uur

Emmen:

            De Bron            - Hesselterbrink 2

                                           Diensten: 09.30 uur

Apostolische Kerk:

            Nieuw Apostolische Kerk

Tweede Exloërmond:

                                    -Zuiderdiep 177

                                         Diensten: zo 10 uur en wo 20 uur

Nieuw Apostolische Kerk

Stadskanaal:

                                    -Baronielaan 25

                                         Diensten: zo 10 uur en wo 20 uur

Evangelische Gemeente:

Stichting vrije evangelisatie

            Valthe:

                                                -Hoofdstraat 78

                                                     Diensten: zo 10 uur ; Bidstond: wo 19.30 uur

            Stadskanaal:

                                                -Maarsdreef 23

                                                     Diensten: zo 10 uur

            Emmen:

                        De Marke  -Statenweg 107

                                                     Diensten: zo 10 uur

Evangelisch-Lutherse Gemeente:

            Stadskanaal:                

- Hoofdkade 2

                                                     Diensten: zo 09.30 uur

 

 

Doopsgezinde Gemeente:

            Noordoost Nederland

            Stadskanaal:                

- Boerendiep 6

                                                     Diensten: zo 10 uur

            Emmen:

                                                -Prinsenlaan 70

                                                     Diensten: zo 10 uur

Jehovah’s Getuigen:

            Stadskanaal:

                        Koninkrijkszaal - Spoorstraat 5

                                                     Vergaderingen: di 19 uur en zo 10 uur 

            Musselkanaal:

                        Koninkrijkszaal- Marktkade 14

                                                     Vergaderingen: di 19 uur en zo 10 uur

Vergadering van Gelovigen:

            Musselkanaal:

                                                - Schoolstraat 108a

                                                       Diensten: zo 09.30 uur en 10.45 uur; wo 19.30 uur        

 

Christengemeente Chananja:

            Nieuw-Buinen:

- Drentse Poort 24a

Diensten: zo 10 uur

Christengemeente De Duif:

            Emmen:           

                        Drenthe College -Flintstraat 29

                                                     Diensten: zo 10-12 uur

De Zevende-dags Adventisten:

            Emmen:

                        Hutkerk          - Prinsenlaan 82

                                                       Diensten: za 10 uur en 11 uur

 

Vrijmetselarij:

-Loge De Korenaar

            Emmen:

                        ’t Schienvat            - Klepel 1

                                                       Bijeenkomsten: 1e, 3e wo van de maand

-Vrijmetselaarsloge ’t Schienvat:

            Emmen:

                        ’t Schienvat   - Klepel 1

                                                       Bijeenkomsten: di 20 uur

Algemene info kerken:

 

-http://gemeentegids.dekleinemedia.nl/stadskanaal/kerkgenootschappen/

-http://www.e-kerk.nl/kerk.php?pr=DRE

-http://www.rkemmen-erica.nl/

Kerkgeschiedenis Exloo

Kerkelijk is Exloo altijd vanaf het begin georiënteerd geweest op het Kerkdorp Odoorn, waar de Margarethakerk van oudsher de Kerk was uit het dingspel Oderen. Deze kerk bestaat nog steeds en  wordt door de Vrijzinnig Hervormde Gemeente gebruikt. Op 1 juli 1851 is er een gerucht over kerkstichting in Exloo. De notulen van de Hervormde Kerk vermelden dat  ”geen voorwendsels maar wezenlijk ernst indien het rijk voor eenen leerraar gelieve te zorgen" . De Drentse courant van 16-5-1851 had ook reeds melding gemaakt van de activiteiten in Exloo en we lezen “dat reeds lang alhier behoefte aan eene Hervormde Kerk met een eigen predikant werd gevoeld“ en de krant gaat verder “deze plaats ligt op een vrij verren afstand van het Kerkdorp Odoorn waaronder dezelve kerkelijk ressorteert". Een maand later bericht de krant dat het verzoek om rijks- traktement voor een leeraar is afgewezen. Voor Odoorn is de kou uit de lucht.
Toch wist men blijkbaar in Odoorn niet dat er in mei 1841 reeds een verzoek was gedaan, door de Afgescheidene Gereformeerden Van De Gemeente Borger en Exloo aan de toenmalige Koning der Nederlanden dat de leerraar Henfrik Joffers , die opgeleid werd tot het leerambt en als zodanig geëxamineerd zal worden, verkozen is geworden. De Ouderlingen en diakenen verklaren dan dat zij geen beroep zullen doen op de staatskas en zichzelve onderhouden zullen.  De Diensten van deze Gereformeerden zullen gehouden worden te Borger huisnr 38 en te Exloo huisnr 145 (waarschijnlijk in de omgeving van de huidige Hunzebergen). Bekende families uit die tijd die hun kind gereformeerd lieten dopen waren:
In 1839 de familie Gommer/Aling, in 1841: Bartels/Berends, 1844 Diemer/Nagelders en Teeuwisch/Schutrups.
Toen echter in de tijd van de grote emigratie ook diverse Exloërs  vertrokken is de kerk waarschijnlijk op gehouden in Exloo te bestaan en vertok men naar Borger. Zekerheid omtrent dit is er op dit moment niet.
Tegenwoordig kerken inwoners van Exloo niet alleen maar meer in Odoorn, maar bezoekt men hun kerk  in: of Borger,of  Emmen,of  Valthe, of Valthermond, of 2e Exloërmond, of Musselkanaal, of Zandberg.

Kralensnoer van Exloo

kraal

De E in het logo van Exloo is een hanger voor aan een sieraad en is een verwijzing naar het Kralensnoer van Exloo dat in 1881 in Exloo is gevonden. Kralensnoer van Exloo