Archief

Archief

Wie gaat met ons de toekomst in?

Dat op 5 november 2016 de deuren van ons Dorpshuis open konden gaan voor de inwoners van Exloo, is te danken aan een fantastische groep enthousiaste vrijwilligers. Nu het realisatietraject achter de rug is hopen we dat ons Dorpshuis een bloeiende toekomst tegemoet gaat en veel kan betekenen voor ons dorp.

Dat gaat niet vanzelf. Er is een team vrijwilligers voor nodig die hun schouders eronder willen zetten en tijd hebben. Voor het runnen van ons Dorpshuis zijn al flink wat mensen beschikbaar, maar hier en daar is extra capaciteit zeer welkom.

Inlichtingen
Informatie over deze vrijwilligersfuncties is te verkrijgen bij Wil Luchjenbroers, voorzitter van het Stichtingsbestuur.
E-mailadres: wluchjenbroers@gmail.com
Telefoonnummer: 06-23479222