D’Exels Festival

Gehele dag evenement

D’Exels Festival: donderdag 18 augustus t/m 21 augustus 2022.Ondersteund door het Dorpshuis, de Dorpsraad en de Ondernemers van Exloo.Een tipje van de sluier kan de commissie alvast oplichten:zaterdag 20 augustus een culturele markt waarbij verenigingen,stichtingen en andere culturele organisaties uit Exloo en omgeving zichkunnen presenterenzondag 21 augustus een dorpsbrunch in het DorpshuisZodra e.e.a. nader is uitgewerkt volgt er meer informatie.Maar de data kunt u alvast in uw agenda noteren.

Dorpsraad Exloo

Het dagelijks bestuur van de Stichting Dorpsraad Exloo is 16 mei 2017 geïnstalleerd door burgemeester Jan Seton. De Stichting treedt op beleidszaken op als schakel tussen de inwoners en de gemeente, een aanspreekpunt voor zowel de burger als de gemeente. De overige taken concentreren zich op:

  • Het opstellen van een DOP (Dorpsagenda). Hier komen punten in te staan die op korte termijn door de gemeentelijke organisatie opgelost kunnen worden.
  • Opstellen van een Dorpsvisie. Hier komen punten in te staan die op langere termijn te realiseren zijn.
  • Aanvragen van subsidies voor maatschappelijke doeleinden bij verschillende overheden zoals Gemeente, Provincie en Rijk en maatschappelijke organisaties.
  • Vraagbaak voor verenigingen (themagroepen: zie Honingraatjes).