Verkeer en openbare ruimte

Verkeer en openbare ruimte

In mei 2019 hebben een aantal enthousiaste inwoners het “stokje  overgenomen” van een reeds bestaande werkgroep.De werkgroep bestaat uit drie enthousiaste leden.De werkgroep is één van de 8 themagroepen van de Stichting Dorpsraad Exloo.De Stichting Dorpsraad fungeert als vraagbaak voor de themagroepen en 4 x per jaar is er overleg over wat er leeft in het dorp Exloo.Onderwerpen op het gebied van gemeentelijk beleid in Exloo komen dan ook aan de orde.De Dorpsraad maar ook de themagroepen zelf kunnen hierover in gesprek gaan met de beleidsmakers (College en ambtenaren)In oktober 2019 heeft de gemeenteraad het Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan (GVVP) vastgesteld.Ieder jaar wordt op basis van beschikbaar budget bekeken welke projecten die voortvloeien uit dit GVVP worden opgepakt in planvorming en/of uitvoering.De gemeente is eerst aan de slag gegaan met planvorming voor het anders inrichten van de Valtherweg/Exloërweg tussen Exloo en Valthe.Gezien het GVVP zal deze weg ingericht moeten worden als een Erftoegangsweg.Dat houdt in dat de maximum snelheid op deze weg buiten de bebouwde kom omlaag gaat naar 60 km/u en binnen de bebouwde kom van Exloo (tussen de Oude Dijk en de komgrens) en in Valthe (tussen de komgrens en de rotonde) omlaag gaat naar 30 km/u. Er is nu groen licht om door te gaan met de uitvoering.De werkgroep heeft zich, tevens heeft de werkgroep ook regelmatig overleg over hoofdverbindingen, verkeerszaken met Dorpsbelangen Zuid-West Borger en de Oost-West verbinding,zoals de dorpen Odoorn, Klijndijk, Valthe, Borger en verbreding van de N34.In februari 2023 heeft de verkeersgroep een enquête opgestart met allerlei vragen over verschillende verkeerssituatie in het dorp.In april was de uitkomst bekend en de Dorpsraad heeft een afschrift ontvangen.Wij wensen u veel leesplezier m.b.t. dit belangrijke document met feiten en conclusies t.a.v. het verkeer in ons dorp Exloo.

Enquete rapportage definitief mei 2023

 

Ook is er door de firma Roelofs i.o.v. de Gemeente(raad) een parkeeronderzoek gedaan in Exloo. De resultaten van dit onderzoek zijn in het document hieronder terug te lezen:

Rapportage firma Roelofs mbt parkeren in Exloo-gecomprimeerd

 

Nieuws

Hieronder zijn een aantal nieuwsberichten terug te lezen die betrekking hebben op het verkeer en de openbare ruimte.

Onderstaand bericht hebben we ontvangen van de Gemeente, aanvullende informatie mbt afsluiting Valtherweg

Mededelingen van de Verkeersgroep

2023-11 Reactie mail en documenten gemeente definitief

Brief Gemeente aan de Dorpsraad Exloo, mbt verkeer