Dorpsraad

Dorpsraad

Het dagelijks bestuur van de Stichting Dorpsraad Exloo is 16 mei 2017 geïnstalleerd door burgemeester Jan Seton. De Stichting treedt op beleidszaken op als schakel tussen de inwoners en de gemeente, een aanspreekpunt voor zowel de burger als de gemeente. De overige taken concentreren zich op:

  • Het opstellen van een DOP (Dorpsagenda). Hier komen punten in te staan die op korte termijn door de gemeentelijke organisatie opgelost kunnen worden.
  • Opstellen van een Dorpsvisie. Hier komen punten in te staan die op langere termijn te realiseren zijn.
  • Aanvragen van subsidies voor maatschappelijke doeleinden bij verschillende overheden zoals Gemeente, Provincie en Rijk en maatschappelijke organisaties.
  • Vraagbaak voor verenigingen (themagroepen: zie Honingraatjes).

Dagelijks Bestuur

Gea Burger-Langius (secretaresse)
E-mailadres: dorpsraadexloo@ziggo.nl
Telefoonnummer: 06-51818618

Wil Luchjenbroers (voorzitter)
E-mailadres: wluchjenbroers@gmail.com
Telefoonnummer: 06-23479222

Jan Bakker (penningmeester)
E-mailadres: jatibakker41@hotmail.com
Telefoonnummer: 06-54941811.

Algemeen Bestuur

Het Algemeen bestuur is samengesteld door de vertegenwoordigers van de Dorpsraad en de 7 themagroepen (Honingraatjes) namelijk:

Het bestuur van de Dorpsraad vergadert minimaal 2 x per jaar in een openbare vergadering met de afgevaardigden van de themagroepen om activiteiten op elkaar af te stemmen, samen grotere activiteiten te organiseren, doornemen van de Dorpsagenda, dorpsvisie etc.