Dorpsraad

Dorpsraad

Het dagelijks bestuur van de Stichting Dorpsraad Exloo is 16 mei 2017 geïnstalleerd door burgemeester Jan Seton. De Stichting treedt op beleidszaken op als schakel tussen de inwoners en de gemeente, een aanspreekpunt voor zowel de burger als de gemeente.

Realisatie van ons doel

Via de onderstaande link, kunt u een bestand downloaden met daar de realisatie van ons doel en het beleid.

Realisatie van ons doel en beleid

 

Ontwikkelingsvisie (2020-2045)

De ontwikkelingsvisie voor Exloo is opgesteld aan de hand van vijf vastgestelde kernwaarden. Vijf kernwaarden die Exloo omvatten. De geselecteerde locaties zullen op basis van deze vijf kernwaarden van een kwaliteitsimpuls worden voorzien.

Samen worden ze de drager van de identiteit van Exloo. Deze waarden moeten niet selectief worden toegepast, omdat alleen gezamenlijk de kernwaarden een integrale ontwikkelingsvisie toestaan.

Via de onderstaande link is de complete ontwikkelingsvisie te downloaden :

Ontwikkelingsvisie Exloo 2020-2045

 

Dagelijks Bestuur

Algemeen e-mailadres: Dorpsraadexloo@outlook.com

Chiel Lokerse (1e secretaris)
Mobiel nummer: 06-41481705

Christiaan van Apeldoorn (2e secretaris)
Mobiel nummer: 06-80080820

Wil Luchjenbroers (voorzitter)
E-mailadres: wluchjenbroers@gmail.com
Telefoonnummer: 06-23479222

Jan Bakker (penningmeester)
E-mailadres: jatibakker41@hotmail.com
Telefoonnummer: 06-54941811.

 

Algemeen Bestuur

Het Algemeen bestuur is samengesteld door de vertegenwoordigers van de Dorpsraad en de 8 themagroepen (Honingraatjes) namelijk:

Het bestuur van de Dorpsraad vergadert minimaal 5 x per jaar in een openbare vergadering met de afgevaardigden van de themagroepen om activiteiten op elkaar af te stemmen, samen grotere activiteiten te organiseren, doornemen van de Dorpsagenda, dorpsvisie etc.

Statuten

Hieronder zijn de statuten terug te lezen van Stichting Exloo Vooruit en de Stichting Dorpsraad.

STW Stichting Cultureel Erfgoed Exloo (1)