Het Plein

Het Plein

Dagelijks Bestuur

J. van Breden (voorzitter/algemeen contactpersoon Gemeente, Provincie etc.)

H. Gelijk          (penningmeester/webmaster/Facebook/etc. samen met O.V. + Dorpsver.)

………….           (secretariaat/communicatie zowel in- als extern)

Ch. Lokerse    (lid/Jeugdcommissie aansturen)

J. Bakker         (lid/Dorpsraad en programmacommissie)

Programmacommissie

J. Bakker – voorzitter/algemeen overall

W. Luchjenbroers – secretaresse/algemeen overall

L. Polling – folklore, festival, oude beroepen

M. Vleems – jeugdraad

C. Grootjans – dorpsfeestcommissie

W. Oosting – sportaansturing

A. v.d. Holt – klassiek op het plein

Jofry Vredeveld – ondernemers/culinair/presentaties

Jakob Rijnberg – vergunningen/logistiek/coördinator

Kopgroep – eigen inbreng; daar waar gevraagd of zelfinitiatief

M. v. Dam, J. Scholtens, J. Schutrups

Contact

Via e-mail : stichting_plein@exloo.info

Dorpsraad : Dorpsraadexloo@outlook.com

Nieuws

Zodra er nieuws is, kunt u dat hier terug lezen.

 

Archief

Oude berichten / evenementen uit het verleden, vindt u in ons archief.