Het Plein

Het Plein

De Beheerstichting is druk doende met de formaliteiten rondom de invulling van het Plein maar wil ook graag maar wil ook graag samen met de Dorpsraad, evenementen met een feestelijk tintje organiseren voor op het Plein. Bij de organisatie worden veel inwoners betrokken en wij zijn zeer verheugd, dat zich ook een enthousiaste groep jeugd/jongeren heeft gemeld om mee te denken en te doen aan de organisatie.

Dagelijks Bestuur

J. van Breden (voorzitter/algemeen contactpersoon Gemeente, Provincie etc.)

H. Gelijk          (penningmeester/webmaster/Facebook/etc. samen met O.V. + Dorpsver.)

G. Dijkstra       (secretariaat/communicatie zowel in- als extern)

G. Lokerie          (lid/Jeugdcommissie aansturen)

J. Bakker             (lid/Dorpsraad en programmacommissie)

Programmacommissie

J. Bakker – voorzitter/algemeen overall

W. Luchjenbroers – secretaresse/algemeen overall

L. Polling – folklore, festival, oude beroepen

M. Vleems – jeugdraad

C. Grootjans – dorpsfeestcommissie

W. Oosting – sportaansturing

A. v.d. Holt – klassiek op het plein

Jofry Vredeveld – ondernemers/culinair/presentaties

Jakob Rijnberg – vergunningen/logistiek/coördinator

Kopgroep – eigen inbreng; daar waar gevraagd of zelfinitiatief

M. v. Dam, J. Scholtens, J. Schutrups

Contact

Via e-mail : stichting_plein@exloo.info

Dorpsraad : dorpsraadexloo@ziggo.nl

Archief

Oude berichten / evenementen uit het verleden, vindt u in ons archief.