Groot feest Exloo (feestweek)

Aanvang: 3:45 pm
Locatie: Exloo

Van 16 t/m 20 mei 2024 is het groot feest in Exloo. Op 16 mei wordt het Hallenhoes geopend, op 17 mei start het schoolfeest t.b.v. 100 jarig bestaan van de OBS De Zweng, op 18 mei hebben we de Schaapscheerdersfestiviteiten, op 19 mei vinden er vele buurtactiviteiten plaats en 20 mei activiteiten voor jong en oud in en om het Hallenhoes. Alle straten zijn opgeroepen om de straat en kar te versieren.

Het hele programma is te downloaden via de onderstaande link:

Festiviteiten 16-20 mei 2024

Dorpsraad Exloo

Het dagelijks bestuur van de Stichting Dorpsraad Exloo is 16 mei 2017 geïnstalleerd door burgemeester Jan Seton. De Stichting treedt op beleidszaken op als schakel tussen de inwoners en de gemeente, een aanspreekpunt voor zowel de burger als de gemeente. De overige taken concentreren zich op:

  • Het opstellen van een DOP (Dorpsagenda). Hier komen punten in te staan die op korte termijn door de gemeentelijke organisatie opgelost kunnen worden.
  • Opstellen van een Dorpsvisie. Hier komen punten in te staan die op langere termijn te realiseren zijn.
  • Aanvragen van subsidies voor maatschappelijke doeleinden bij verschillende overheden zoals Gemeente, Provincie en Rijk en maatschappelijke organisaties.
  • Vraagbaak voor verenigingen (themagroepen: zie Honingraatjes).