Dorpshuis

Dorpshuis

De accommodatie van het Dorpshuis is een multifunctionele gebouw en heeft de functie om ruimtes aan te bieden aan zowel het verenigingsleven maar ook een podium te bieden voor culturele activiteiten. We willen graag een bijdrage leveren als centrale ontmoetingsplek in het proces van verbetering van de leefbaarheid. Mocht het voorzieningenniveau verschralen, kunnen wij ook de plek zijn waar voorzieningen worden samengebracht. Denk daarbij niet alleen aan zorgvoorzieningen, maar ook aan bank, postkantoor, winkel, etc.

Wie gaat met ons de toekomst in?

Dat op 5 november 2016 de deuren van ons Dorpshuis open konden gaan voor de inwoners van Exloo, is te danken aan een fantastische groep enthousiaste vrijwilligers. Nu het realisatietraject achter de rug is hopen we dat ons Dorpshuis een bloeiende toekomst tegemoet gaat en veel kan betekenen voor ons dorp.

Dat gaat niet vanzelf. Er is een team vrijwilligers voor nodig die hun schouders eronder willen zetten en tijd hebben. Voor het runnen van ons Dorpshuis zijn al flink wat mensen beschikbaar, maar hier en daar is extra capaciteit zeer welkom.

Inlichtingen
Informatie over deze vrijwilligersfuncties is te verkrijgen bij Wil Luchjenbroers, voorzitter van het Stichtingsbestuur.
E-mailadres: wluchjenbroers@gmail.com
Telefoonnummer: 06-23479222

 

Huidige gebruikers van het Dorpshuis

  • Vrouwen van Nu
  • Schildersgroep
  • Exloër Keitjes
  • Gemengde Zang
  • Biljart
  • Yoga en Stoel Yoga
  • Knutselen & Bloemschikken

Dagelijks Bestuur

Wil Luchjenbroers (bestuurslid – voorzitter) 
Telefoonnummer: 06 23479222
E-mailadres: wluchjenbroers@gmail.com

Hendrik Gelijk (bestuurslid – penningmeester)
Telefoonnummer: 06 2249 8510
E-mailadres: gelijk.h@gmail.com

Albertje Middeljans (bestuurslid – secretaris)
Telefoonnummer: 0591 – 549 745
E-mailadres: hmiddeljans@ziggo.nl

 

Contact

Als u zelf een rol wilt spelen in de organisatie van het Dorpshuis of bij het organiseren van activiteiten, dan stellen we dat zeer op prijs. U kunt zich melden bij de heer R. Begeman, telefoon: 06-30717790, 0591- 201924 Dorpshuis 0591- 549687 R.Begeman (planning) of per Mailadres: info@dorpshuisexloo.nl

Meer informatie

www.dorpshuisexloo.nl