Vrouwen van Nu Exloo

Vrouwen van Nu Exloo

We zijn een landelijke vereniging met provinciale en plaatselijke afdelingen. Afdeling Exloo heeft nu 100 leden. Onze missie is om met de kracht van vrouwen de leefomgeving te versterken. De vereniging heeft geen politieke of religieuze kleur.

Eén keer in maand op de derde donderdagavond hebben wij een afdelingsavond, daarvoor nodigen we sprekers, schrijvers of muzikanten uit.

Bestuur

Jetty Koek voorzitter
Greet v.d. Walle secretaresse
Willy Maat 1e Penningmeester
Iet Sillius 2e Penningmeester
Grietje Begeman Notulist
Tineke Homan Org. cursussen
Alja Dikkema Algemeen lid

Contributie voor 2019 is € 52,50. Koffie voor de avonden € 4,–.

Contactgegevens – Secretariaat

Tevens voor aanmelden nieuwe leden:

Greet van der Walle-Koopman
Hoofdstraat 93
7875AB Exloo

Telefoonnummer: 0591 549210,
Email-adres: vrouwenvannuexloo1@gmail.nl 

Meer informatie:
www.vrouwenvannu.nl/afdelingen/exloo