Open bijeenkomst met de bewoners van Exloo

Open bijeenkomst met de bewoners van Exloo

Datum: 27 november 2019
Tijd: 12:00 am - 12:00 am
Locatie: Dorpshuis Exloo Hoofdstraat 58A

Geachte inwoners van Exloo,
De afgelopen maanden heeft zich heel veel afgespeeld in ons mooie dorp
Exloo. En er staat het e.e.a. op stapel. Het bestuur van de Dorpsraad wil u
graag “bijpraten” en uw mening horen. De bijeenkomst vindt plaats op:
woensdag 27 november 2019 om 19:30 uur in het Dorpshuis van Exloo.
We rekenen op een grote opkomst, dus kom op tijd.
Tot de 27e.
Met vriendelijk groet,
Mw. W. Luchjenbroers (voorzitter), Dhr. Bakker (penningmeester), Mw. G.
Burger-Langius (secretaris)