Gemengd koor Exloo

Gemengd koor Exloo

Gemengd koor Exloo

Het Exloër Gemengd koor is opgericht in 1954 en mocht dus in 2019 haar 65-jarig bestaan vieren!

Sinds november 2016 vinden de repetities afwisselend plaats op dinsdagmiddag vanaf 15.45 uur en dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur.

 

 

Door de jaren heen heeft het koor meerdere dirigenten gehad die op een enkele uitzondering na relatief lang leiding gaven aan het koor.

Datzelfde geldt voor veel van onze trouwe leden zodat er af en toe een langjarig jubileum gevierd mag worden. Altijd een goed teken.

Momenteel telt het koor 25 leden afkomstig uit Exloo en naaste omgeving.

Het repertoire is zeer gevarieerd en dat maakt ook de repetities aantrekkelijk. Er wordt zowel 3- als 4-stemmig in vele talen gezongen. De stukken worden ingestudeerd met piano-begeleiding van onze dirigent Andre de Jonge.

Soms organiseren we zelf een optreden en verder geven we graag gehoor aan uitnodigingen van b.v. woon-zorgcentra en verpleeghuizen.

Ieder jaar doen we mee aan het Gemeentelijk Korenfestival en af en toe aan een zangersdag van de Bond van Koren in Drenthe. Ook in de kerstperiode laten we graag van ons horen.

Wilt U ook meezingen in dit gezellige koor dan bent U van harte welkom

U kunt hiervoor contact opnemen met:

Contactgegevens

Coby Bultje (voorzitter)
Telefoonnummer: 0599 234846
E-mail: cobie.bultje@ziggo.nl