Gemengd koor Exloo

Gemengd koor Exloo

Het koor is opgericht in september 1954 als gevolg van een revue die opgevoerd werd t.g.v. een jubilerende zuivelfabriek. De spelers wilden doorgaan en daaruit is dus ons koor ontstaan. Er is 40 jaar lang wekelijks op de dinsdagavond gerepeteerd in de Smidswal.

Door de jaren heen heeft het koor meerdere dirigenten gehad die allemaal relatief lang bij ons bleven. Datzelfde geldt voor veel trouwe leden zodat er af en toe weleens een langjarig jubileum gevierd mag worden.

Momenteel telt het koor 26 leden die 3-stemmig een gevarieerd repertoire zingen. Onze dirigent dhr. Gerard Damkat is heel goed in het bewerken van populaire stukken tot 3-stemmige muziek zodat er voor de weinige mannenstemmen ook wat te doen blijft.

Het koor organiseert zelf niet zoveel concerten meer, maar wordt regelmatig uitgenodigd in woon-zorgcentra om te komen zingen. Eens per twee jaar doen we mee aan een activiteit van de Bond van Koren in Drenthe en voor komend najaar staat deelname aan een gemeentelijk korenfestival in Borger op het programma. Ook in de kerstperiode laten we graag van ons horen.

Wij zingen al jarenlang met veel plezier en enthousiasme.

Contactgegevens

Jetty Koek (Secr.)

Telefoonnummer: 0591 – 549245