Archief (Nieuwsberichten)

Archief (Nieuwsberichten)

Hieronder zijn o.a. de oude Boerhoorn uitgaves terug te lezen:
Boerhoorn juli 2023

 

Voortgang aanpak Centrumplein.

Update – November 2022

 

Een korte update over de Leadersubsidie.

Leader subsidie toegekend

 

Hieronder twee documenten over de te plaatsen afval containers.

Ondergrondse afvalcontainers

Locaties afvalcontainers

 

De nieuwste uitgave van “Het Gebint” is hieronder te downloaden/ lezen:

Het Gebint

 

Uitnodiging informatiebijeenkomst Levensloopbestendig Wonen o.l.v. Petra de Jong – Thuis in Wonen

Uitnodiging informatiebijeenkomst Levensloopbestendig Wonen

 

Hierbij de vooraankondiging van het onderzoek “levensloop bestendig wonen in Exloo”.

Vooraankondiging onderzoek levensloopbestendig wonen in Exloo, website

 

En de terugkoppeling op het onderzoek “levensloop bestendig wonen in Exloo”.

Terugkoppeling onderzoek Levensloopbestendig Wonen

 

Informatie aangaande tijdelijke opvang asielzoekers

Mededeling Website mbt asielzoekers

 

Informatie aangaande Opvang vluchtelingen in Exloo

Opvang vluchtelingen in Exloo

 

Wijziging afvalinzameling

Afvalinzameling Website

Bijkomende OV haltes in Exloo

 

In de onderstaande brief is meer informatie terug te vinden over de nieuwe bushaltes in Exloo :Bushaltes Exloo

Specifiekere locaties zijn  terug te vinden in de onderstaande tekeningen :Zuiderhoofdstraat, Exloo (nabij kabouterland/makelaar Wijnholds) (zie : 21043-N-SIT-VH-Zuiderhoofdstraat 20210913)Hoofdstraat, Exloo (Oost zijde dorp); (zie : 21043-N-SIT-VH-Hoofdstraat)

Het bestuur van de Dorpsraad is 13 juni bijeen geweest.

Op de agenda stond de ontwikkeling van het Plein en het Hofje. We kunnen melden, dat de goedkeur van het bestemmingsplan september 2022 in de Raad (eindelijk) komt.

Op de agenda stond ook het punt bekendmaking evenementen in Exloo. Het bestuur van de Dorpsraad is zich aan het oriënteren over een meer doeltreffende communicatie.

Gedacht wordt daarbij aan de informatie op één of meerdere beeldschermen weer te geven. B.v. een beeldscherm in het Dorpshuis, het toekomstige Hallenhoes, het Schapeninformatiecentrum etc.

Update

1. Publicatie plaatsing Gebint (Publicatie verplaatsen Gebint Boerhoorn juli 2022)

2. Verkeersmeting 6 mei-27 juni 2022 (Verkeersmetingen 6 mei-27 juni 2022 Zuideinde)

3. Snelheidsprofiel (Exloo – Zuideinde – 01 – Snelheidsregime Snelheids profiel)

 

Actuele uitnodiging inwonersbijeenkomt 2022:

UITNODIGING inwoners, 9 november 2022